Law Firm in Spain  
   
  |  Om Oss  |  Tjänster  |  Vad Våra Klienter Säger  |  Plats och Kontakt  |  
 
Law Firm in Spain
 
 
Tjänster
 
  Skatter
   

Skatterådgivning för icke-bofasta och bofasta. Erfarenhet av juridiska frågor rörande förmögenhetsskatt, inkomstskatt, lokala skatter, kapitalskatt och arvsskatt.   
Tax Management
Bolagsskatter och bokföring
Förberedande av skatterapportering och betalning av lokala, regionala och nationella skatter å klientens vägnar.

Assistans under skatteinspektionsprocesser.

Överklaganden inför skattemyndigheter/ansökningar om skatteåterbäring.

 
   

Kvalitetssäkring av fastigheten (kontroll av betalningar, inteckningar, licenser, m.m.)

Utformning, granskning och undertecknande av överlåtelseavtal.

Närvaro vid notariens kontor under undertecknandet av lagfartsbeviset.

Registrering av lagfarten vid lämplig inskrivningsmyndighet.

Tjänster efter försäljning

Hyreskontrakt
 
   

Utformning av spanska testamenten

Rådgivning till icke-bofasta som har tillgångar både i Spanien och i andra länder.

Rådgivning rörande skatteeffektiva sätt att överföra tillgångar till nästa generation

Förberedelse och undertecknande av uppgörelser, m.m. i Spanien

 
   

Våra tjänster täcker alla typer av juridiskt försvar, medling och uppgörelse av tvister i Spanien, och vi har specialiserat oss på tvister mot byggherrar och på att frysa tillgångar om en byggherre befinner sig i en delikat finansiell situation.

Vi har stor erfarenhet inom en lång rad juridiska områden, både inom civilrätt och brottsmål.

 
Informera dig NU, på våra BLOGGAR: Skatt blogg | Överlåtelser blogg | Arv blogg | Rättstvister blogg | Konkurser blogg |
 
::: Law Firm In Spain  ::  Marbella Lawyers  ::
::  Alonso de Bazán nº 3, 2ºC  ::  29601  ::  Marbella (Málaga)  ::   ::  info@lawfirminspain.com  ::