Law Firm in Spain  
   
  |  Om Oss  |  Tjänster  |  Vad V�ra Klienter S�ger  |  Plats och Kontakt  |  
 
 

Law Firm in Spain
 
 
Om Oss
 

Vi �r en oberoende advokatfirma med l�ng erfarenhet. Vi befinner oss i Marbella och vi erbjuder en mycket professionell service �t alla v�ra klienter, genom att hj�lpa dem hitta den b�sta juridiska l�sningen, enligt deras behov.

Merparten av v�rt arbete utf�rs i s�dra Spanien, men vi arbetar �ven �ver hela landet.

Vi erbjuder våra kunder en snabb och effektiv professionell service, medan vi samtidigt tillhandahåller dem den sinnesro och det skydd som våra professionella juridiska tjänster ger.

Alla spanska advokater talar engelska och är registrerade med Colegio de Abogados de Malaga (Malagas advokatsamfund), och har fullständig yrkesansvarsförsäkring.

Tveka inte att kontakta oss f�r vidare information om v�ra tj�nster, eller f�r r�dgivning. Alla f�rsta m�ten med v�ra klienter och alla konsultationer �r avgiftsfria. Detta ger oss tillf�lle att f�rklara v�ra tj�nster i mer detalj, och ger dig tillf�lle att tr�ffa oss och besluta om du vill anlita oss.

Jose Ramon Gutierrez Gimeneztog sin advokatexamen vid Malagas universitet år 1998. Han etablerade sin egen advokatfirma år 2008.

Fr�n 1998 till 2003 praktiserade han juridik med en av de mest ansedda domarna i Malaga, och �ren 2003 - 2008 arbetade han p� advokatkontor i Marbella som specialiserade sig p� sakr�tt, skatter�tt och bolagsr�tt.

Under se senaste tre �ren har hans huvudsakliga fokus varit r�ttstvister mot spanska byggherrar r�rande illegala fastigheter, f�rseningar, bedr�geri, m.m. Jose Ramón talar flytande spanska och engelska, och en del franska. Den st�rre delen av hans klienter �r inte bofasta i Spanien - de kommer mestadels fr�n Storbritannien, Irland, Norge, Sverige och Danmark.

Maria Victoria Villafranca Arenastog sin advokatexamen vid Malaga universitet år 1998.

Från 1998 till 2002 praktiserade hon juridik med en av de mest ansedda domarna i Malaga, och under åren 2002-2006 arbetade hon vid olika advokatfirmor på Costa del Sol, och specialiserade sig på processrätt, anställningsrätt och brottsmål.

Hon etablerade sin egen advokatfirma �r 2006, och hon �r en medarbetare vid Lawfirminspain. Maria Victoria talar flytande spanska och engelska, och en del franska.

Informera dig NU, p� v�ra BLOGGAR:Skatt blogg | Överlåtelser blogg | Arv blogg | Rättstvister blogg | Konkurser blogg |
 
::: Law Firm In Spain  ::  Marbella Lawyers  ::
::  Alonso de Baz�n n� 3, 2�C  ::  29601  ::  Marbella (M�laga)  ::   ::  info@lawfirminspain.com  ::