Law Firm in Spain  
   
  |  Om oss   |  Kompetanseområder  |  Beliggenhet/kontakt oss  |  
 

Law Firm in Spain
 
 
Kompetanseområder
 
  Skatt og avgift
   

Skatterådgivning for residenter og ikke-residenter i Spania. Selskaps- og personbeskatning.

Skatterådgivning mht. valg av eierform (privat eie, norsk AS, spansk SL) 
Utflytting fra Norge
Innlevering av selvangivelse. Betaling av lokale, regionale og nasjonale skatter og avgifter.

Opprettelse av skatte id-nummer for privatpersoner og selskaper

Assistanse ved skatteinspeksjoner.

Ankesaker til skattemyndigheter og domstoler.

  Fast eiendom
   

Kvalitetssikring ved eiendomskjøp (heftelser, lisenser etc).

Utarbeidelse, forhandling og undertegning av kjøpekontrakt.

Finansiering.

Representasjon ved skjøteundertegning.

Registrering av skjøte i Eiendomsregisteret. Innbetaling av skatter og avgifter, opprettelse vann/- strømkontrakter etc).

Opprettelse og kvalitetssikring av leiekontrakter

  Arv og generasjonsskifte
   

Opprettelse av spansk testamente

Råd om arveplanlegging.

Forberedelse og undertegning av arveskifter.
  Prosedyre
   

Vårt firma har omfattende prosedyreerfaring og særlig kompetanse i saker mot spanske utbyggere.

Prosedyreoppdragene omfatter et bredt spekter av saker, både sivile og strafferettslige.

 
 
 
::: Law Firm In Spain  ::  Marbella Lawyers  ::
::  Alonso de Bazán nº 3, 2ºC  ::  29601  ::  Marbella (Málaga)  ::   ::  info@lawfirminspain.com  ::