Law Firm in Spain  
   
  |  Om Os  |  Serviceydelser  |  Det Siger Vores Kunder  |  Beliggenhed og Kontakt  |  
 
Law Firm in Spain
 
 
Serviceydelser
 
  Skat
   

Skatterådgivning for ikke-residenter og residenter. Erfaring i juridiske spørgsmål vedrørende formueskat, indkomstskat, lokale skatter, beskatning af kapitalgevinster samt arveskat. 
Tax Management
Selskabsskat og bogføring.
Forberedelse af selvangivelser samt skatteindbetaling på kundens vegne af lokale, regionale og nationale skatter.

Assistance ved skatteinspektion.

Appelsager over for skattemyndigheder/krav om tilbagebetaling af skat.

 
   

Kvalitetssikring af ejendommen (kontrol af gennemførte betalinger, byrder, licenser osv.).

Udarbejdelse, gennemgang og underskrivning af kontrakter.

Assistance hos notaren ved underskrivelse af skøde.

Registrering af skøde ved det relevante ejendomsregister.

Eftersalgsservices

Lejekontrakter
 
   

Udarbejdelse af spanske testamenter.

Rådgivning til ikke-residenter, der har aktiver både i Spanien og i andre lande.

Rådgivning om, hvordan aktiver overdrages til næste generation på den skattemæssigt mest fordelagtige måde

Forberedelse og underskrivning af forlig osv. i Spanien

 
   

Vores serviceydelser dækker alle typer retslige forsvar, mægling og løsning af tvister i Spanien. Vi er specialiserede i søgsmål mod bygherrer og i indefrysning af aktiver, hvis bygherreren befinder sig i en vanskelig økonomisk situation.

Vi har stor erfaring inden for en række områder, både inden for civil- og strafferet.

 

Få information NU af LAW FIRM BLOGS: Taxes Blog | Conveyance Blog | Inheritance Blog | Litigation Blog | Bankruptcy Blog |

 
::: Law Firm In Spain  ::  Marbella Lawyers  ::
::  Alonso de Bazán nº 3, 2ºC  ::  29601  ::  Marbella (Málaga)  ::   ::  info@lawfirminspain.com  ::